Voor welke kinderen?

De leerlingen bij ons op school vertonen gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen waardoor ze vastgelopen zijn in het regulier onderwijs. Deze kinderen hebben het moeilijk met zichzelf en/of met hun omgeving, wat zich op allerlei manieren kan uiten. Bijvoorbeeld:

  • Het kind is opstandig, eigenzinnig en verzet zich tegen regels op school en thuis;
  • Het kind kan prikkelbaar zijn en vaak agressief reageren;
  • Het kind kan geremd en angstig zijn; is bang om te mislukken, kropt spanningen op tot deze zich in een driftbui of agressie ontladen;
  • Het kind legt moeilijk contact met leeftijdgenoten en/of volwassenen;
  • Het kind is druk en overbeweeglijk, het kan zich slecht concentreren;
  • Het kind is chaotisch in zijn denken en doen; het heeft weinig besef van bestaande structuren om zich heen; en
  • Het kind heeft een geringe motivatie om te leren, waardoor het (grote) leerachterstanden opgelopen kan hebben.