Prof. dr. Gunningschool

Onze school biedt tachtig tot negentig kinderen van vijf tot dertien jaar kleinschalig speciaal onderwijs met intensieve begeleiding en een heldere structuur. Wij bieden onze leerlingen veiligheid, geborgenheid en structuur en helpen hen naar een niveau te groeien waarop zij zo goed mogelijk kunnen functioneren in het vervolgonderwijs.

Meer over onze school

Missie en visie

De Gunningschool biedt leerlingen van 5 tot 13 jaar met een gedragsprobleem en/of stoornis een optimale leeromgeving. Dat doen we door veiligheid, zorg en structuur te bieden, en onze leerlingen te helpen groeien naar een niveau waarop zij zo goed mogelijk functioneren in het vervolgonderwijs.

Medezeggenschap ouders

Wij vinden het heel belangrijk om de ouders actief te betrekken bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Als school zijn wij immers samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen (waarbij ouders eindverantwoordelijk blijven voor de opvoeding).

Extra begeleiding

Bij ons op school heeft elke leerling extra zorg nodig. Die zorg staat beschreven in het individueel ontwikkelingsperspectief dat we elk jaar maken voor elke leerling. Hierin staan ook de concrete doelen voor de leerling in het betreffende schooljaar.

Uw kind aanmelden

Hebt u het advies gekregen of overweegt u om uw kind aan te melden bij de Gunningschool? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met schoolleider Barbara de Munnik. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school en de aanmeldingsprocedure. U kunt de school bezichtigen en vragen stellen.

Vervolgonderwijs

Leerlingen komen niet standaard in groep 3 bij ons op school. Sommige leerlingen stromen bijvoorbeeld pas binnen in groep 8. Om een goed beeld te krijgen van wat een leerling aankan, volgen we hem/haar zo goed mogelijk. In eerste instantie gebruiken we de gegevens die de school aanlevert