Uw kind aanmelden

Hebt u het advies gekregen of overweegt u om uw kind aan te melden bij de Gunningschool? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met schoolleider Lotte Hidding. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school en de aanmeldingsprocedure. U kunt de school bezichtigen en vragen stellen.

Een afspraak voor een kennismakingsgesprek maakt u bij de directeur van onze school, Lotte Hidding, per e-mail via lotte.hidding@twijs.nl.

Intake
Wanneer ouders en basisschool het eens zijn over aanmelding van de leerling bij de Gunningschool, melden de ouders hun kind aan. Hierna volgt de intake. Hiervoor hebben wij relevante en actuele gegevens en verslagen nodig. Bij de intake komt uw kind met u mee.

Uw kind krijgt een rondleiding door de school. Als ouders hebt u een gesprek met de orthopedagoog. Bij de intake krijgt u het inschrijfformulier mee.

Toelaatbaarheidsverklaring

Volgens de Wet Passend Onderwijs moet elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband in de gemeente waar de leerling woont, voordat de leerling geplaatst kan worden. De toelaatbaarheidsverklaring wordt opgesteld door de verwijzende school en moet door de ouders, verwijzende school en Gunningschool ondertekend worden. Meer over de aanmeldingsprocedure leest u in hoofdstuk 3 van onze schoolgids.