Medezeggenschap

Wij vinden het heel belangrijk om de ouders actief te betrekken bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Als school zijn wij immers samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen (waarbij ouders eindverantwoordelijk blijven voor de opvoeding).

Meedenken en inspraak
Samen zoeken we naar de beste aanpak, zorg en begeleiding van elk kind. In onze Schoolgids leest u uitgebreide informatie over de communicatie tussen school en ouders. Ouders kunnen meedenken over en inspraak hebben op het schoolbeleid via de Deelmedezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting.

Leden van de MR
De huidige leden van de DMR zijn:

  • Tessa Breetveld (groep F)
  • Juf Iris (groep E)
  • Sylvia Faas (moeder van Tygo, groep D)
  • Christel Heijnen (moeder van Hidde, groep E)

Vacature
Er is een vacature voor een ouder. Als u belangstelling heeft kunt u met ons contact opnemen.

De DMR van de Gunningschool maakt weer deel uit van de overkoepelende MR waarin ook medewerkers, ouders en leerlingen zitten van de Gunningschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en de vestiging van de Gunningschool op de Daaf Gelukschool.

Vragen?

Hebt u vragen of suggesties voor de Deelmedezeggenschapsraad? Stuur dan een e-mail naar: gunningschool@aloysiusstichting.nl.