Samenwerking

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden in Nederland opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo).

Ondersteuningsplan
De samenwerkingsverbanden ontvangen vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Verschillende samenwerkingsverbanden
In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband passend onderwijs uit de reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. Onze leerlingen komen uit verschillende samenwerkingsverbanden:

Toelaatbaarheidsverklaring
Bij het samenwerkingsverband waar uw woonplaats onder valt moet de school een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring indienen. De toelaatbaarheidsverklaring wordt opgesteld door de verwijzende school en moet door de ouders, de verwijzende school en de Gunningschool SO ondertekend worden. De procedure kan per samenwerkingsverband verschillen. Een toelaatbaarheidsverklaring is in het hele land geldig.