Onze aanpak

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke hulpbehoefte van elke leerling, hebben wij de volgende aanpak:

  • De hulpvraag en daaruit voortvloeiend de onderwijsbehoefte van de leerling vaststellen;
  • De mogelijkheden van het kind, dat wat het kind kan, zijn uitgangspunten voor het onderwijs en de zorg die wij bieden;
  • Planmatig handelen: met behulp van interne en externe deskundigen uit verschillende disciplines problemen analyseren, doelstellingen formuleren, uitvoeren en evalueren;
  • Voor elke leerling is een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld;
  • Verschillen worden benaderd door te differentiëren in niveau van de aangeboden leerstof, tempo en gedragsaanpak;
  • Beschikken over voldoende en gevarieerde leermiddelen en methoden om bij de individuele leerling aan te sluiten;
  • Accepteren en respecteren van de leerling;
  • Wederzijds luisteren;
  • Ouders actief betrekken bij de onderwijsbehoefte van hun kind; en
  • Binnen de school is de leerkracht als begeleider essentieel. Het spreekt vanzelf dat, naast de algemene pedagogische en didactische kennis, hij/zij inzicht moet hebben in de aard van de problematiek bij onze leerlingen. Daarom vindt de school het belangrijk dat het onderwijzend en niet onderwijzend personeel zich blijft professionaliseren. Dit wordt o.a. gerealiseerd tijdens studiedagen en individuele na- en bijscholing.