De leraar

De leraar als begeleider essentieel. Naast de algemene pedagogische en didactische kennis heeft hij/zij inzicht in de aard van de problematiek bij onze leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk dat ons onderwijzend én niet-onderwijzend personeel zich blijft professionaliseren. Dit doen we tijdens studiedagen en individuele na- en bijscholing.