De kanjertraining

Alle leerlingen krijgen kanjertraining. Wekelijks geeft de eigen leerkracht in elke klas deze training. De coördinator kanjertraining ondersteunt waar nodig deze lessen. Doel van de kanjertraining is leerlingen aanleren goede keuzes in hun gedrag te maken. De kinderen leren via deze training met elkaar samen te werken en elkaar te vertrouwen. We doen veel oefeningen die dat bevorderen: bijvoorbeeld iemand boven je hoofd tillen met klasgenoten, of een piramide bouwen van leerlingen. Steeds heeft daarbij één leerling de leiding.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl.