Het is heerlijk om kinderen die in de knoop zitten te kunnen helpen om verder te komen. Nog leuker is om dit te doen met een groep geweldige collega’s.

Samen met ouders

De Gunningschool trekt graag samen op met ouders. Wij zien ouders als partners die actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van hun kind. We gaan regelmatig in gesprek over een kind en ouders zijn uiteraard betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en plan van aanpak.

 

Tijd voor een gesprek
We informeren ouders regelmatig via onze digitale nieuwsbrief. De directie en de intern begeleider zijn in principe altijd beschikbaar voor korte vragen. Indien er meer tijd nodig is maken we graag een afspraak voor een gesprek. Voor schooltijd bent u welkom om met uw kind mee naar binnen te lopen. Wilt u er rekening mee houden dat de leerkracht dan vooral beschikbaar en zichtbaar is voor de leerlingen. Een gesprek voor schooltijd is alleen op afspraak mogelijk.

 

Medezeggenschap
Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt en meebeslist over het schoolbeleid. Onze ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten en praktische zaken.

 


Adresgegevens

Prof. dr. Gunningschool
Rijksstraatweg 245
2024 DG Haarlem
Tel: 023 - 52.60.337
E-mail: gunningschool@aloysiusstichting.nl