Extra begeleiding

Bij ons op school heeft elke leerling extra zorg nodig. Die zorg staat beschreven in het individueel ontwikkelingsperspectief dat we elk jaar maken voor elke leerling. Hierin staan ook de concrete doelen voor de leerling in het betreffende schooljaar.

 

We hebben een intern begeleider op school. Mocht u vragen of twijfels hebben over het didactisch functioneren van uw kind, neem dan contact op met de intern begeleider: chris.boersma@aloysiusstichting.nl.

 

Voor vragen over het gedrag van uw kind kunt u terecht bij onze orthopedagoog Jeske Janssen: jeske.janssen@aloysiusstichting.nl.

 

Geertje Janssen is onze maatschappelijk deskundige die ouders helpt bij het contact zoeken met hulpverlening: geertje.janssen@aloysiusstichting.nl.

 

Commissie van begeleiding

De commissie van begeleiding (cvb) is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. In de cvb zitten schoolleider Barbara de Munnik, interne begeleider Chris Boersma en orthopedagoog Jeske Janssen.

 

Ergotherapie

Inge Klaver en Sarah van den Burg van Ergotherapie Kennemerland zijn onze ergotherapeuten. Zij behandelen op school kinderen met (senso)motorische problemen (zoals problemen met een goede pengreep of bestek vasthouden) en problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking (zoals evenwicht bewaren of spelen met zand en klei). Doordat de behandeling op school plaatsvindt, kan de ergotherapeut met de leerkrachten overleggen. Aangeleerde vaardigheden worden zo beter gestimuleerd en sneller toegepast in de klas.

 

Als ouder bent u welkom om mee te kijken met de behandeling van uw kind.

Meer informatie op www.ergotherapiekennemerland.nl onder het tabblad Kinderergotherapie.

 

Aanmelden kan via geertje.janssen@aloysiusstichting.nl.

 

Vaktherapie Beeldend

Wij werken ook samen met vaktherapeute Terenja Dors van Praktijk CreaTher in Haarlem Noord. Vaktherapie Beeldend is een DOE-therapie, het is geschikt voor kinderen omdat ze niet met woorden hoeven uit te leggen wat er aan de hand is. Het doel van de therapie is het (opnieuw) op gang brengen van de (vastgelopen) ontwikkeling van een kind. Kinderen kunnen werken, spelen, vormgeven en experimenteren met verschillende beeldende materialen en technieken zoals klei, gips, hout, teken- en schildermaterialen. Zo kunnen ze hun ‘verhaal’ vertellen en tegelijk werken aan de oplossing van hun probleem.

 

Beeldend werken helpt bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft met het uiten van gevoelens. Ook kunnen kinderen oefenen met angsten overwinnen of meer zelfvertrouwen opbouwen. De therapie kan op school of in de praktijk onder schooltijd plaatsvinden. Meer informatie op www.creather.nl.

 

De commissie van begeleiding van school adviseert na overleg met de groepsleerkracht en de ouders of een leerling gebaat is bij vaktherapie.

 


Adresgegevens

Prof. dr. Gunningschool
Rijksstraatweg 245
2024 DG Haarlem
Tel: 023 - 52.60.337
E-mail: gunningschool@aloysiusstichting.nl