Werken op de Gunningschool

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures open staan.

Stageplekken

Wij bieden stageplekken aan voor studenten van het mbo, hbo en wo. Binnen ons open en ondersteunende team loop je een leerzame stage waarmee je jouw visie op het onderwijs uitbreidt.

Als mbo-student loop je stage in de klas en leer je functioneren als onderwijsassistent. Een onderwijsassistent steunt de leerkracht bij taken waar die niet voldoende tijd voor heeft. Zoals ondersteuning van leerlingen die extra aandacht verlangen of leerlingen die juist wat voorlopen op de stof en zich sneller ontwikkelen. Je werkt nauw samen met de leerkracht en vormt samen een team dat de leerlingen naar een hoger niveau brengt.

Pabo-studenten leren bij ons op school omgaan met verschillende gedragsstoornissen en het lesgeven op diverse didactische niveaus. Structuur en klassenmanagement zijn sleutelwoorden in het cluster 4-onderwijs en geven je later steun bij het opstarten van een eigen klas na de pabo. In overleg met de leerkracht draai je lessen, dagdelen of dagen voor de klas.

Voor andere hbo-studenten (bijvoorbeeld in de richting SPH en MWD) kunnen wij in overleg een stageplek creƫren. Onze voorkeur gaat uit naar een plek in de klas.

Voor wo-studenten hebben wij 1 stageplek beschikbaar, geschikt voor studenten pedagogiek.

Ook voor studenten aan het CIOS (mbo) en de ALO (hbo) hebben wij stageplekken, als gymdocent.

Heb je interesse in een stageplek of andere vragen gerelateerd aan stage op onze school? Stuur dan een mail naar info@gunningschool-so.nl t.a.v. Tessa Breetveld.