Kwaliteit

Het is belangrijk dat we de kwaliteit van ons onderwijs goed bewaken en proberen te verbeteren. Veel zaken zijn meetbaar, zoals de toetsresultaten van de kinderen, maar niet alles. Want de onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken.

Regelmatig vragen we met een enquête aan leerlingen, ouders en medewerkers hun mening over de Gunningschool. De uitslagen van de laatste enquêtes leest u in onderstaande documenten:

Leerlingen uitslagen tevredenheid maart 2018
Ouders uitslagen vragenlijst Afstemming maart 2018
Personeel uitslagen afstemming maart 2018

Verder zijn we verplicht elke twee jaar de vragenlijst Sociale Veiligheid af te nemen bij ouders/leerlingen en personeel. In onderstaande documenten leest u de uitslag van 2016.

uitslagen-vragenlijst-veiligheid-leerlingen
uitslagen-vragenlijst-veiligheid-ouders-2016
uitslagen-vragenlijst-veiligheid-personeel

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft als kerntaak om het onderwijs te controleren. Ook onze school krijgt regelmatig bezoek van de Inspectie. Onderstaand document is het rapport naar aanleiding van het bezoek in mei 2015.

definitief-inspectie-rapport-mei-2015

Onderstaand kunt u het laatste rapport vinden over onze uitstroom resultaten en bestendiging.

Resultaten bevraging uitstroom 2018