Klachtenregeling

Hebt u een klacht, dan hopen we dat u die eerst bespreekt met de leerkracht of diegene die betrokken is bij de klacht. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met schoolleider Barbara de Munnik.

In tweede instantie kunt u contact opnemen met het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep, waarvan de Gunningschool SO deel uitmaakt. Dunamare heeft voor al haar scholen een klachtenregeling: Algemene klachtenregeling dunamare

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in hoofdstuk 7.6 van onze schoolgids.

Vertrouwenspersoon

Als kinderen vragen of zorgen hebben die zij niet kunnen of willen bespreken met hun ouders, andere familieleden of leerkracht, kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school: orthopedagoog Saskia Peschar. Zij zal het kind begeleiden, met inachtneming van diens privacy en veiligheid, en bij voorkeur samen met de ouders. Soms worden (jeugd)hulpverleningsinstanties hierbij betrokken.

Hebt u als ouder een klacht op het gebied van ongewenste intimiteiten, dan kunt u ook contact opnemen met Saskia Peschars.peschar@gunningschool-so.nl

De GGD Kennemerland heeft externe vertrouwenspersonen voor het primair onderwijs. U kunt contact met hen opnemen via Frontoffice JGZ, telefoonnummer (0900) 04 00 682, e-mail frontofficejgz@vrk.nl

Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft vertrouwenspersonen, bereikbaar via tel. (0900) 111 3 111.