Groep G

Groep G

Groep G is een heel gezellige groep. Er wordt hard gewerkt, veel gekletst en gelachen en gelukkig wordt er nauwelijks gepest. Slechts af en toe is er een heel klein incidentje, maar dat is zo weer opgelost. We gaan natuurlijk proberen om dat het hele jaar vol te houden. Het is een heel belangrijk en spannend jaar, want het overgrote deel van de kinderen gaat volgend jaar naar de middelbare school. Dat betekent dat we de eindtoetsen gaan doen en dat we natuurlijk weer opgaan voor een fantastisch schoolkamp eind juni.

Aan het begin van het jaar hebben we veel aandacht besteed aan
de klassenregels en het begrijpen van de doelen van dit speciale schooljaar. In de bovenbouw wordt verwacht dat de kinderen zich steeds zelfstandiger en verantwoordelijker gaan gedragen en daar gaat heel wat oefentijd in zitten. Stil zijn tijdens het werken, je werk af krijgen binnen de daarvoor gestelde tijd, omgaan met uitgestelde aandacht en samenwerken zijn daarbij belangrijke onderdelen. Alle kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Soms gaat werk dat niet op tijd af is mee naar huis. Dit jaar maken alle kinderen een muurkrant, dat is een soort werkstuk. Wie het wil mag er ook een spreekbeurt over houden, maar dat is niet verplicht. Het verkeersexamen is in april.

De gymlessen zijn op maandag en vrijdag, zwemmen is op
donderdag. Als gymmen of zwemmen om een of andere reden een keer niet kan lezen wij dat graag op het dagrapport. In de kleine pauze is een klein hapje handig i.v.m. de tijd, bij de tweede pauze eten we dan uitgebreider. Op donderdag mogen de kinderen een tosti meenemen en op maandag evt. een soepje. Het dagrapport krijgen de kinderen dagelijks mee naar huis en dient de volgende dag ondertekend weer te worden ingeleverd.

Als er iets bijzonders aan de hand is kunnen de ouders/verzorgers dat op het dagrapport schrijven. Ook zijn wij via E- mail bereikbaar:  c.boersma@gunningschool-so.nl en k.vanzweden@gunningschool-so.nl.
Telefonisch zijn we bereikbaar via het schoolnummer (023-5260337) na 14.45. Onder schooltijd kunnen berichten worden doorgegeven aan de administratie.

In de klas zitten nu 11 kinderen: Pascal, Lilian, Quintano,
Guillvano, Dirhayno, Bas, Bilal, Arda, Wesley, Kay en Merlijn, echt een heel
gezellig stel dat gek is op voetballen en lawaai!!!

Op woensdag en donderdag is juf Karen in de klas en op maandag,
dinsdag en vrijdag  is Meester Chris er. Juf Linda is er altijd op dinsdag. Zij ondersteunt in de klas.