Groep E

(groep 7)

In groep E meester Marco zitten gemiddeld 10 -14 leerlingen. We zijn de oudste middenbouw groep, de leerlingen worden in deze groep voorbereid op de bovenbouw. Naast de standaard schoolvakken is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (onder meer met de kanjertraining ) en voor het vergroten van de zelfstandigheid.

Bij de rapportgesprekken van groep 7 leerlingen horen u en uw kind een voorlopig advies naar welke school uw kind kan gaan. We bespreken ook waar uw kind de komende periode aan kan werken.

Rode en groene bord

In de klas werken we met het rode en groene bord. Bij het rode bord werken de leerlingen zelfstandig en bewaren ze hun vraag tot de leerkracht een vragenronde loopt. De vragenronde heeft een vaste volgorde. De leerlingen leren zo om te gaan met uitgestelde aandacht.

Gekleurde petten

Elke leerling kent de betekenis van de rode, witte, zwarte en gele petten. Iemand die een gele pet op heeft, is bijvoorbeeld verlegen. Iemand met een witte pet op is te vertrouwen en biedt hulp waar nodig. Elke pet heeft positieve en negatieve kwaliteiten. De leerlingen begrijpen dat ieder kind verschillend is. Met elkaar zoeken we vooral naar ieders positieve kwaliteiten.