Groep B

Groep B

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij groep B!

Groep B is de jongste groep en is een groep vol gezellige en hardwerkende kinderen. Bij ons in de klas werken wij aan de schoolse vaardigheden en leren de kinderen de volgende basisregels;

  • Ik zit recht op mijn stoel
  • Ik steek mijn stille vinger op
  • Ik luister naar de juffen en meesters en doe wat zij zeggen
  • Ik raak de ander niet aan.

In de klas werken wij met een beloningssysteem. Na elke werkmoment of activiteit in de klas kunnen de kinderen, bij goed gedrag, een ster verdienen en bij 8 sterren krijgen ze een snoepje.

Wij werken natuurlijk ook heel hard in groep B en leren veel nieuwe dingen. We rekenen bijvoorbeeld met sommen tot 1000, leren met taal wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn en met spelling hoe je woorden schijft, maar we leren ook alle letters en klanken in de klas! Wij werken in de klas met het vragenblokje en de time-timer, hiermee leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. Natuurlijk doen wij ook andere dingen in groep B. Wij gymmen bijvoorbeeld op maandag en vrijdag, en zwemmen op donderdag. Elke vrijdag mogen we in de middag spelen en is het ook nog eens tosti-dag! Verder knutselen we in de klas en doen we vaak gezellige spelletjes met elkaar.

In de school werken wij met Kanjertraining. De kinderen leren hierdoor op een fijne manier omgaan met elkaar en ook hoe ze kunnen reageren wanneer er een conflict lijkt te ontstaan. Elk week wordt er een verhaal voorgelezen en aansluitend worden er samenwerkings- en vertrouwensoefeningen gedaan.

Natuurlijk heeft groep B ook twee gezellige juffen! Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Dominique voor de klas en op donderdag en vrijdag juf Enide.

Mocht u contact met ons op willen nemen, kan dit telefonisch of via de mail. Telefonisch zijn wij vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.30 uur te bereiken.

Mailadressen
Juf Dominique: d.hubbard@gunningschool-so.nl
Juf Enide : e.vandeneertwegh@gunningschool-so.nl

Groetjes en tot ziens in groep B!